пʼятниця, 19 лютого 2021 р.

Професійна діяльність педагогів як складова інноваційної діяльності

          Інноваційність – це ознака сучасності. Основна риса адаптованої ,

інноваційної особистості – відкритість новому досвіду. Інноваційна

компетентність педагога – система мотивів, знань, умінь, особистих якостей

педагога, що забезпечує ефективність використання нових педагогічних

технологій у роботі. Саме моделі технології підготовки вчителя до інноваційної

діяльності розглядали учасники онлайн-семінару « Професійна діяльність

педагогів як складова інноваційної діяльності». Соловей О.М. (ТКМЦНОІМ)

окреслила основні напрями інноваційних процесів в освіті та ознайомила з

показниками оцінки готовності вчителя до інноваційної діяльності. Вчителі

склали кластер інновацій, а саме методик, технік , інструментів, які в

навчальній діяльності буди найбільш ефективними. 

        Реалізація на практиці інноваційного потенціалу окремого педагога виявляється особливо

результативною за наявності педагогічного колективу однодумців, здатних до

реалізації інноваційних ідей, проєктів, технологій. Тому необхідною умовою

здійснення інноваційної діяльності є цілеспрямована робота педагогічного

колективу, яка забезпечує готовність вчителя до здійснення інноваційної

діяльності

субота, 13 лютого 2021 р.

ШКОЛА НОВОЇ ГЕНЕРАЦІІЇ НУШ

 Сьогодні в освітньому середовищі активно обговорюють ефективність змішаного навчання – навчання онлайн та офлайн, коли учень самостійно опрацьовує матеріали в зручному для нього темпі , а потім переходить до роботи в «аудиторії» з вчителями та однолітками. Як здійснювати оцінювання при такій організації навчальної діяльності в ЗЗСО? Саме цьому важливому питанню була присвячена педагогічна лабораторія «Оцінювання в умовах змішаного навчання», яка відбулась 11 лютого 2021 р. для вчителів фізики, математики та інформатики. Учасники підвищили рівень професійної компетентності у використанні інструментів оцінювання, здійснили аналіз ефективності інструментів формувального оцінювання для підвищення мотивації навчальної діяльності школярів. Соловей О.М. (ТКМЦНОІМ) надала рекомендації щодо застосунків дистанційного навчання для оцінювання, доцільності поєднання критеріального та формувального оцінювання, корегування процесу навчання через індивідуальне інструктування.

неділя, 31 січня 2021 р.

 

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Самоаналіз професійної діяльності педагога як засіб професійного росту

        Аналіз власної діяльності як процес осмислення педагогічного досвіду є найважливішим і своєрідним інструментом подолання існуючих в роботі труднощів, стимулом самовдосконалення. Тому розвиток здатності вчителя до самоаналізу є основною умовою для визначення кращих аспектів своєї професійної діяльності і труднощів.

      Процес усвідомлення вчителем самого себе як професіонала базується на самопізнанні і здійснюються шляхом самоконтролю, самодіагностики, осмислення труднощів і самооцінки. Розкриття сутнісної характеристики самоаналізу, представленої як переосмислення вчителем змісту професійної діяльності дозволяє визначити методологічні аспекти психологічних, технологічних та особистісних процесів. Для підвищення рівня професійної компетентності педагогів у здійсненні самоаналізу своєї педагогічної діяльності був проведений  28 січня 2021 року вебінар  «Самоаналіз професійної діяльності педагога як засіб професійного росту», на якому вчителі ознайомились  діагностуванням рівня професійної компетентності.

      Соловей О.М. (ТКМЦНОІМ)  виділила основні структурні елементи педагогічної компетентності, які підлягають вивченню, аналізу та контролю, а саме: теоретичні педагогічні знання, практичні вміння, особисті якості педагога; представила орієнтовні схеми самоаналізу педагогічної діяльності. Учасники обговорили роль методичного функціоналу, діагностичних карт, опитувальників для визначення стратегії  самоосвітньої діяльності. Доступ до зразків анкет, об’ємної інформації учасники здійснювали через використання QR-кодів.

 

 

понеділок, 25 січня 2021 р.

Інтерактивна школа сучасного вчителя


           Диджиталізація освіти - головний тренд розвитку освітніх систем прогресивних країн світу, що охоплює всі рівні — від початкової освіти до магістрів та докторів наук.   У нашій країні в освітньому середовищі застосовуються :

    - електронні підручники,

    - інтерактивні дошки,

    - у школах впроваджується

      електронний    документообіг.

    - дистанційне навчання на платформах

Трансформується суспільство - трансформується освіта. Диджиталізація - це інструмент для управління навчальним процесом, орієнтований на внутрішнє використання.

     Саме цьому важливому питанню бала присвячена онлайн-студія «Диджиталізація –освітній тренд в призмі навчальної діяльності учнів на уроках математики, фізики та інформатики», яка відбулась 20 січня2021 року. Мета заходу- ознайомити учасників з основними напрямками цифрової освіти та перевагами впровадження елементів диджиталізації в освітній простір. Педагоги підвищили рівень професійної компетентності у використанні онлайн-інструментів на різних етапах уроків математики, інформатики та фізики. Соловей О.М. (ТКМЦНОІМ) ознайомила з проєктом «Школа у смартфоні» та рекомендаціями щодо впровадження елементів диджиталізації у навчальну діяльність.

Нові орієнтири самоосвіти Я STEM-вчитель

 

          Кабінет Міністрів України ухвалив Концепцію розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), реалізація якої передбачена до 2027 року.

Концепція спрямована на модернізацію STEM-освіти, її широкомасштабне впровадження на всіх складниках та рівнях освіти. STEM-освіта може реалізуватися через усі види освіти – формальну, неформальну, інформальну (на онлайн-платформах, у STEM-центрах/лабораторіях, за допомогою екскурсій, турнірів, конкурсів, фестивалів, практикумів тощо). Це відкриває широкі можливості для самоосвіти педагогічних працівників, які обирають організацію навчальної діяльності за STEM-методикою. Соловей О.М. (ТКМЦНОІМ) під час майстер-класу, який був проведений 22 січня 2021 року

ознайомила учасників із STEM-підходами до навчання, із STEM-програмами в позашкільній освіті, з роботою STEM-школи, особливостями STEM-лабораторії на основі MICRO-BIT(комп’ютера кишенькового розміру).  Педагоги мали можливість побачити структуру сприяння професійної компетентності педагогів в сфері  STEM , в якій особливе місце займає технічне оснащення, яке пропонує Центр сучасної STEM освіти «Boteon»(керівник О.Корнута). STEM-методика позитивно впливає на результати навчальної діяльності учнів, формує уміння самостійної діяльності, розвиває креативність, підвищує мотивацію до навчання через організацію дослідницької діяльності.

пʼятниця, 22 січня 2021 р.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку з використанням технологій дистанційного навчання

           При підготовці  та проведенні уроку з використанням технологій дистанційного навчання доцільно :

- дотримуватись структури уроку відповідно до типу та змісту уроку;

- перед початком уроку нагадати школярам про правила техніки безпеки при роботі за комп’ютером;

- чітко формулювати тему та завдання уроку;

- матеріал структурувати невеликими частинами;

- робити висновок після кожного виконаного завдання: « Ми навчились…»,

« Ми побачили…», «Ми проаналізували…», «Ми сформували компетентності…»

- здійснювати зворотній звязок ( в чаті, через навчальні платформи);

- демонструвати зразки розв’язування завдань на екран комп'ютера, виділяти основні етапи, записувати відповідь;

-  наголошувати про форми роботи: «Працюємо разом», «Виконайте  самостійно», «Знайди помилку», «Знайди відповідностіІ» і т.д.;

- провести рефлексію та зробити висновки до уроку, обговорити домашнє завдання;

- розмістити покликання на матеріали  уроку, тести на блозі, в предметній групі, тощо.

 

неділя, 27 грудня 2020 р.

 

Дорогі друзі!

        Прихід Нового Року – це завжди Чарівність, Надія, Піднесення, Радість!

Нехай здійсняться  наші найсміливіші плани, творчі задуми! Відбудуться яскраві події, а кожний день буде переповнений щасливими миттєвостями!

Нехай світло Різдва зігріє кожну родину!

Нехай прийдешній рік буде сповнений оптимізму, блискучими досягненнями , позитивними змінами, і для кожного з нас стане Роком Здоров’я і Миру!

З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!